Minecraft Java Textures ใหม่สำหรับ 1.12ภาพตัวอย่าง
วิธีติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดที่นี้
2. คัดลอกไฟล์ NewDefault.zip
3. เปิด Minecraft: Java Edition
4. บนหน้าเมนู เลือก Options แล้วเลือก Resource Packs
5. เลือก Open Resource Pack Folder
6. จะมีแฟ้มเปิดขึ้นมา วางไฟล์ NewDefault.zip ที่คัดลอกไว้ลงที่นี้ เมื่อคัดลอกเสร็จแล้ว ปิดแฟ้มแล้วกลับไปที่ตัวเกมส์
7. ใน Resource Packs จะเห็นรายชื่อ Available Resource Packs จะมี Texture Pack ที่เราลงเพิ่มขึ้นมา ทำการเลือกเพียงเท่านี้ก็ใช้งาน Textures ตัวใหม่เรียบร้อย